جرثقیل

کرن ایمان

 ماشینی و بومتراک,بوم خشک ,اجاره انواع  جرثقیل های کارگاهی

دارای رانندگان با تجربه با مدارک معتبر

آدرس دفتر منطقه خانمیرزا –ده رشید – خیابان امام – جنب مسجد امام حسین

تلفکس 03825663028

همراه 09137724244 و 09375494106

KEREN.EIMAN@YAHOO.COM

keren.persiangig.com 


 

گزارش تخلف
بعدی